Telefon: 0370-154 82 070-4945482

 

 

 

 

 

© InformART AB


Foto: Anders Svahnberg

Välkommen till Myrica AB

Vår verksamhet består i huvudsak av två grenar, sjömätning samt planerings- och uppföljningsverksamhet inom området kalkning av sjöar och vattendrag mot försurning. Inom sjömätningen har vi för närvarande djuplodat över 650 sjöar och vattendrag. Inom kalkningsverksamheten har vi medverkat på olika sätt med planläggning och uppföljning av kalkning av tusentals sjöar, vattendrag och våtmarker inom mer än 400 åtgärdsområden i hela landet. Vi har varit med sedan starten och över 20 års verksamhet har givit oss en stor erfarenhet och kunskap inom området när det gäller kompetens, erfarenhet och utrustning.

Välkommen att "klicka" Er fram på vår hemsida och fördjupa Er i våra verksamheter.

Har Ni några frågor vad gäller vår verksamhet så är Ni alltid välkomna att kontakta oss.

Myrica AB   Malmövägen 14, SE-331 42 VÄRNAMO, Sweden.  E-mail: info@myrica.se  Tel.: +46 (0)370-154 82.