Telefon

0370-154 82

070-494 54 82

 

 

© Myrica AB


Foto: Helikopterkalkning i Övrabökesjön.

Välkommen till Myrica AB

Myricas verksamhet består i huvudsak av två grenar, planerings- och uppföljningsverksamhet inom området kalkning av sjöar och vattendrag mot försurning samt sjömätning. Inom kalkningsverksamheten har Myrica medverkat på olika sätt med planläggning och uppföljning av kalkning av tusentals sjöar, vattendrag och våtmarker inom åtgärdsområden i hela landet. Inom sjömätningen har Myrica djuplodat över 800 sjöar, vattendrag, hamnar, dammar mm. Myrica har varit med sedan starten och under över 30 års verksamhet har Myrica byggt upp en stor erfarenhet och kunskap inom området när det gäller kompetens, erfarenhet och utrustning.

Välkommen att titta runt på webbsidan men vänligen, respektera att upphovsrätten till allt material inklusive samtliga foton, tillhör Myrica AB och i vissa fall Myricas kunder. Om du vill använda ett foto i nåt sammanhang, skicka en mailfråga till Myrica. Förekommande rapporter eller citat/klipp ur dem får fritt användas med angivande av källa, för bilder gäller dock upphovsrätten om de publiceras/används utbrutet/kopierat från dokumentet.

 

Myrica AB, Smålandsgatan 39, SE-331 32 VÄRNAMO, Sweden.  E-mail: info@myrica.se  Tel.: +46 (0)370-154 82, 070-494 54 82.